NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY (FAQ)

Doba montáže dřevostavby přímo na staveništi závisí v první řadě na velikosti stavby, na rozsahu dodávky – zda ​​se jedná o hrubou stavbu, uzavřenou hrubou stavbu nebo komplet stavbu s izolacemi; a také od druhu použitých materiálů. Tato doba se pohybuje v rozmezí 4 – 8 týdnů.

Srubová stěna se vyrábí moderní technologií tloušťkového napojování, aby kvalitní vstupní materiál přinášel požadované vlastnosti a komfort. Tento proces trvá v závislosti na velikosti stavby, rozsahu dodávky a druhu použitých materiálů cca 4 – 6 týdnů. Tato fáze může být realizována souběžně se stavebním řízením, případně s realizací základů.

Je srovnatelná s životností zděné stavby. Při zabezpečení přiměřené údržby je životnost dřevěné stavby několik desetiletí, není problém vidět 100 i víceletou dřevěnici. Přiměřená údržba spočívá v provedení kvalitního nátěru a jeho obnovování dle potřeby. Podle druhu a odstínu nátěrové látky, exponovanosti plochy je průměrná životnost nátěru 5 – 7 let. Nejpoužívanější nátěrové hmoty pro exteriérové ​​dřevěné prvky jsou lazurovací laky. Mají několik výhod, obsahují látky odpuzující vodu, Uv – filtr zabraňující šednutí dřeva; fungicidy a insekticidy, které dřevo chrání před dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem. I když obsahují pigmenty, strukturu dřeva nezakrývají. Jsou pružné a dokáží se přizpůsobovat změnám, které ve dřevě neustále probíhají. Další výhodou je možnost použít obnovovací nátěr i bez odstranění původního nátěru, čímž se výrazně zjednodušuje proces údržby. Existuje velké množství ať už syntetických nebo čistě přírodních produktů. V případě zájmu vám můžeme nabídnout naše zkušenosti a doporučit konkrétní druh lazury.

Dřevo používané ve stavebních konstrukcích má třídu reakce na oheň B – D podle druhu a hustoty dřeviny, vlhkosti, tvaru a opracování povrchu. I když je dřevo hořlavý materiál, má několik vlastností, které z něj činí výborný konstrukční stavební prvek, jehož požární odolnost je velmi dobrá. Je to zejména proto, že si během hoření poměrně dlouhou dobu zachovává svoji stabilitu a pevnost. Je to zejména z toho důvodu, že se během hoření na povrchu vytváří zuhelnatělá vrstva, která zpomaluje další proces hoření. Několik výzkumů potvrdilo, že již 15 mm pod zuhelnatělou vrstvou je dřevo neporušené, bez změny mechanických či fyzikálních vlastností. Takže při dodržení základních podmínek jako dostatečný průřez, vlhkost, opracování povrchu a hran, na základě propočtů i praktického ověření, dřevo dosahuje požadované požární odolnosti. V případě zájmu je možné i zvýšení požární odolnosti použitím ochranných nátěrů – retardérů hoření, které zpomalují proces hoření. Při dodržení všech předpisů a kvalitním provedení všech prací se minimalizuje riziko vzniku požáru.

Všechny rozvody (elektrorozvody, rozvody vody, sanity, topení) jsou uloženy v prostoru mezi srubovou stěnou a vnitřním obkladem, v konstrukčních prostorách podlahy a stropu, takže nejsou viditelné. V případě, že se stavba dodává bez izolací a vnitřních obkladů jsou rozvody vedeny navrtanými otvory ve zdi.

V dřevostavbě lze použít všechny běžné způsoby vytápění – teplovodní s kotli na pevná paliva, zda zemní plyn nebo elektřinu, krby či krbová kamna, podlahové vytápění teplovodní nebo elektrická, tepelná čerpadla… Nejčastěji používanou kombinací v našich stavbách je krb nebo krbová kamna a elektrická konvektory pro temperování. Vše závisí na místních možnostech a představách klienta.

Naše výroba je individuální, to znamená, že každá stavba je originál a každá je přizpůsobena potřebám a představám klienta. Všechny stavby v naší galerii jsou buď realizovány stavby nebo nové projekty, které neustále vytváříme, abychom rozšířili naši nabídku a zohledňovali moderní představy o bydlení. Každou stavbu lze upravit, změnit její tvar, rozměry, rozmístění příček, oken, dveří, změnit konstrukci či tloušťku stěny. Každou jednu stavbu lze dodat i sendvičové konstrukci. Není problém vyrobit i zcela nový projekt dle požadavků klienta.

Celý postup přípravy a výstavby sestává z několika kroků, v první řadě je to výběr vyhovujícího tvaru a rozměrů stavby, úprava stavby dle potřeb klienta, příprava a odsouhlasení základní výkresové dokumentace a smlouvy, podpis smlouvy, vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení, (stavební povolení je potřebné u staveb se zastavěnou plochou větší než 25 m2), vyřízení stavebního povolení, příprava základové desky, výroba stavby, samotná montáž – postavení hrubé stavby, pokrytí hrubé stavby střešní krytinou, uzavření stavby okny a dveřmi, osazení rozvodů, izolací a obkladů, dokončení interiéru,…

Na naše stavby používáme vybíraný, kvalitní smrkový masiv původem ze Skandinávie, který je kvalitně vysušený, vícekrát tříděný, hoblovaný a tloušťkově napojovaný. Tím se dosáhne stability materiálu a omezí se tvarové změny a vznik trhlin.

V případě zájmu Vám můžeme dodat i kompletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení.

Naše stavby ve standardním provedení obsahují:

  • obvodová stěna– srubový profil tl. 114 mm, izolace minerální vatou tl. 150 mm, parozábrana, vzduchová mezera, vnitřní smrkové obklady tl. 15 mm
  • vnitřní příčka– vnitřní smrkové obklady tl. 15 mm oboustranně, OSB 3 deska tl. 10 mm oboustranně, parozábrana oboustranně, KVH nosné hranoly s izolací – minerální vata tl. 100 mm
  • stropní konstrukce– stropní trámy 100×240 mm, plný záklop tatranským profilem tl. 15 mm, parozábrana, izolace s vymezovacími hranolky tl. 80 mm, OSB 3 deska tl. 22 mm/alt. dřevěná podlážkovice tl. 24 mm /
  • střešní konstrukce– profilované krokve 100×180 mm, plný záklop tatranským profilem tl. 15 mm, parozábrana, izolace s vymezovacími profily tl. 300 mm, pojistná difúzní fólie, kontralatě, střešní latě a střešní krytina.

Naše skladby konstrukci dosahují velmi dobrých tepelně-izolačních vlastností na úrovni energeticky úsporných staveb a díky dalším výjimečným vlastnostem dřeva jsou vhodné pro celoroční trvalé bydlení.

Detailní popis konstrukce

Naše standardní střešní konstrukce je navržena pro použití tvarované plechové krytiny Satjam. Také lze střešní konstrukci dimenzovat na zátěž i těch nejtěžších střešních krytin jako je taška Bramac či Tondach. V závislosti na preferenci zákazníka lze použít všechny typy střešních krytin.

Jsme dřevařská firma a specializujeme se na všechny dřevěné součásti stavby, včetně izolací, střešní krytiny, oken, dveří, podlah. Přesný rozsah dodávky naleznete v jednotlivých cenících. Ve standardním rozsahu dodávky nejsou zahrnuty základy, rozvody, topení, ukončovací předměty,